miércoles, 6 de julio de 2016

AVANGARDA GALEGA

Traballos realizados por alumnos/as de 3º de ESO dentro da materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual. Trátase de reproducións/interpretacións de cadros de pintores da Avangarda Galega do século XX: Carlos Maside, Urbano Lugrís, Maruja Mallo, Isaac Diaz Pardo, Luís Seoane, Laxeiro e Castelao.

O alumnado traballou por grupos e a técnica é témpera sobre papel.


Luís Seoane
"El e ela"

Carlos Maside
"Lavandeiras"

Urbano Lugrís
"Balea"

Laxeiro
"Os deuses"

Isaac Diaz Pardo
"A parella"

Luís Seoane
"Gaiteiro"

Maruja Mallo
"Sorpresa del Trigo"

Castelao
"Terra de Montes"