lunes, 17 de septiembre de 2012

MATERIAIS PARA COMEZO DO CURSO 2012 2013. DESEÑO DE 2º BACHARELATO DE ARTES.

O curso de 2º de Bacharelato de artes introduce unha asignatura de moitísima importancia, como é o DESEÑO.
A materia de deseño abarca todo uso do debuxo e das técnicas de representación e expresión gráfica destinado á CREACIÓN posterior de obxetos, material gráfico, e espazos arquitectónicos ou paisaxísticos.
É dicir, utiliza o debuxo non só como medio de REPRESENTACIÓN, senón tamén de ANTICIPACIÓN, como ferramente primixenia para crear o que non existe aínda, o que se vai crear.
O uso do debuxo nesta liña supón o punto de partida do desenrolo da industria, a fabricación en masa, o cambio de paradigma a unha sociedade moderna e postartesanal.
É, por tanto, unha asignatura que trascende con moito o artístico, e que pode considerarse un dos pilares do coñecemento.
É, ademáis, unha materia densa, xa que abarca moitos campos e escalas de actuación, dende o gráfico ata o paisaxístico.

Comezaremos polo deseño gráfico. Para esto fan falta una serie de MATERIAIS qué é importante que o alumno teña sempre a man na aula, e que poida GARDAR da súa man nunha CAIXA INDIVIDUAL que tamén é importante que teña na aula.

-CADERNO DE CROQUIS E BOCETOS. De tamaño pequeno, (o que a cada alumno lle resulta máis manexable e cómodo...a4, a5...) .Aínda que xa usaredes blocs en debuxo, e posiblemente en TEG, é conveniente que, ou ben sexa outro caderno, ou que a parte adicada a deseño estea separada do resto, de maneira que sirva un pouco como caderno de croquis, bosquexo de ideas previas e análises gráficos previos dos problemas ou briefings presentados
-CADERNO DE PROXECTOS ACABADOS a3 (o mesmo que anterior, se usades o de outra asignatura como debuxo, debe ser en partes totalmente diferenciadas)
-Lápices duros (H) e brandos (B). Os duros son importantes para comezar a bocetar con vistas a posibles borrados, os brandos para darlle un aspecto máis acabado os croquis ou bocetos.
-Lápices de cores. Aínda que na aula temos CERAS e material de pintura, é moi importante que o material de deseño sexa máis LIMPO e aséptico, manche menos e permita máis PRECISIÓN. Podedes COMPARTIR este material entre varios alumnos para aforrar gastos.-Rotuladores. Ferramenta básica no bosquexo e croquización no deseño de obxetos.-Outros elementos de debuxo como os LÁPICES PASTEL tampouco están mal, ainda que son opcionais

-FERRAMENTAS BÁSICAS DE DEBUXO TÉCNICO: regras, cartabóns, compases, transportador (pódense compartir entre varios)

-Pasta para modelar (serve o barro e plastilinas que aínda temos na aula) e pinturas guasch para acabados de maquetas. A aula dispón de moito material de reciclaxe (cartón pluma, etc)
-Memoria USB. Importante porque unha clase á semana utilizaremos a AULA DE INFORMÁTICA E OS ORDENADORES. Se o alumno prefire, nestas clases pode usar O SEU PROPIO PORTÁTIL, se o ten, aínda que na aula hai ordenadores para todos.É importante salientar que no EXERCICIO DE SELECTIVO NON SE ADMITEN FERRAMENTAS INFORMÁTICAS, polo que temos que saber deseñar (e facer uns bos acabados) en "analóxico".

-outros materiais moi útiles:

papel milimetrado, tesoiras, pegamento, cartulinas, papeis de cores, pilots, papel cebola, e cuters de máis precisión que os usados en TEG e LIMPOS. (moitos destes materiais pódense compartir)

No hay comentarios:

Publicar un comentario